Η εταιρεία μας είναι εργοληπτική επιχείρηση 2ης τάξης.

Αντικείμενο της επιχείρησης είναι η κατασκευή έργων των παρακάτω κατηγοριών:

  • Γεωτρήσεων
  • Υδραυλικών
  • Οικοδομικών
  • Οδοποιίας
  • Λιμενικών

Κύρια δραστηριότητα είναι η κατασκευή γεωτρήσεων ποικίλων εφαρμογών και συγκεκριμένα υδρευτικών, αρδευτικών, γεωθερμικών καθώς και εφαρμογές γεωτεχνικού χαρακτήρα και προστασίας περιβάλλοντος.

Η επιχείρηση διαθέτει μόνιμο προσωπικό και όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει.

Εκτός από τη μόνιμη έδρα στη Θεσσαλονίκη, διαθέτουμε γραφεία στο Ηράκλειο Κρήτης καθώς και εργοταξιακούς-αποθηκευτικούς χώρους.

Η μακρόχρονη πείρα μας στον εξειδικευμένο αυτό χώρο , το έμπειρο προσωπικό καθώς και ο ιδιόκτητος μηχανολογικός εξοπλισμός εγγυώνται τη βέλτιστη αποδοτικότητα του έργου, ειδικά σε μια εποχή που οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασικό αναπτυξιακό πόρο και κοινωνικό αγαθό.

Επικοινωνία

contact-usΔιεύθυνση:
Πλατεία Συντριβανίου 4
6ος Όροφος
Θεσσαλονίκη, 54621

Τηλ.: 2310 280674
Fax: 2310 280674
email: info@drillmaster.gr
website: www.drillmaster.gr